Basen przy rektoracie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
24.09.2009
OPIS MIEJSCA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK), państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach) oraz oddziałem Collegium Medicum w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy).

Oprócz Torunia i Bydgoszczy UMK prowadzi także działalność w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym.

UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. UMK według rankingu Perspektyw z 2008 roku jest na 5. miejscu wśród uniwersytetów w kraju i na 1. w regionie.

Misją uczelni jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy poprzez nauczanie na poziomie akademickim, kształcenie pracowników naukowych, prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników.

Źródło: Wikipedia
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski