Biblioteka Uniwersytecka
24.09.2009
OPIS MIEJSCA
Główna biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum (w Bydgoszczy) oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy sieć biblioteczno -informacyjną UMK; powstała w 1945 r., otwarta 10 maja 1947 r. W latach 1945 - 1947 siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W 1947 r. otrzymała samodzielny budynek przy ul. Chopina, a w 1973 r. została przeniesiona do nowego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach. Od 1947 r. otrzymuje egzemplarz obowiązkowy. W 2002 r. uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W roku 2000 utworzono w Bibliotece pracownię pn. Archiwum Emigracji; w 2005 powołano do życia Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu.

Specjalizacje: regionalia (Toruniensia, Pomeranica, Baltica, Vilniana), Copernicana i zbiory emigracyjne.

Biblioteka posiada kolekcje zbiorów specjalnych: rękopisów i starych druków, muzycznych, graficznych, kartograficznych oraz dokumentów życia społecznego.
Wielkość zbiorów (stan z XII 2007 r.):
- książki - 1 056 862 wol.,
- czasopisma - 531 968 wol.,
- zbiory specjalne - 871 825 jednostek.

Biblioteka wydaje serię wydawnictw pod nazwą "Archiwum Emigracji. Źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej w XX wieku" Biblioteka wydaje czasopismo - "Archiwum Emigracji. Studia, szkice dokumenty". Biblioteka koordynuje projekt Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

Strona WWW: http://www.bu.umk.pl

Źródło: Wikipedia
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski