Dolina Marzeń
16.04.2009
OPIS MIEJSCA
Park zlokalizowany między ulicami: Bulwar Filadelfijski, Al. 500-lecia, Chopina, plac Rapackiego (mapa); od południa ograniczony fortyfikacjami XIX-wiecznymi (Grodza V). Stanowi południowy fragment zespołu parkowego wokół Al. Jana Pawła II (tzw. Planty), okalającego Średniowieczny Zespół Miejski. Cały ten zespół parkowy, usytuowany na miejscu dawnych fortyfikacji, został rozbudowany i uporządkowany w okresie Polski Ludowej i zajmuje obecnie powierzchnię około 17 ha. Dolina Marzeń znajduje się w miejscu dawnego, barokowego Bastionu Starotoruńskiego.
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski