Herpetarium
09.11.2009
OPIS MIEJSCA
Jest częścią Ogrodu Zoologicznego, w której eksponuje się żywe okazy egzotycznych gadów i płazów. Najczęściej są to węże, żmije, różne gatunki jaszczurek, legwany i inne drobniejsze gatunki gadów i płazów.

Toruńskie herpetarium jest najstarszym tego typu obiektem w Polsce. Założył je w 1797 roku Johann Gottlieb Schultz.
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski