Miejskie schronisko dla zwierząt
12.03.2010
OPIS MIEJSCA
Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Toruniu istnieje od 1963 roku. Aktualnie ulokowane jest przy ul. Przybyszewskiego 3, w centrum miasta, przy parku miejskim, niedaleko rzeki Wisły.

Na przestrzeni 60 lat schronisko trzykrotnie zmieniało swoją lokalizację, zanim zaadoptowane zostały budynki po Miejskim Przedsiębiorstwie Zieleni, znajdowało się tuż przy wysypisku śmieci.

Ogrodzony teren został częściowo zaadoptowany na część administracyjno-biurową i na kompleks boksów dla zwierząt. Początkowo pomieszczenia nie były przystosowane do zamieszkania przez zwierzęta, lecz z czasem, wykonano wiele prac modernizacyjnych.

Schronisko jest miejscem, w którym zwierzęta przebywają tylko tymczasowo. Mimo to dużym zagrożeniem dla ich prawidłowego stanu emocjonalnego jest nuda. Należy je stymulować do naturalnych zachowań. Ogromną rolę odgrywa tu przestrzeń i kontakt z ludźmi i innymi zwierzętami.

Środowisko, w którym się znajdują, należy stale urozmaicać, dodając lub zabierając pewne jego elementy, takie jak: drabinki, platformy, budki, drapaki, zabawki itp. Ważne też są stałe elementy wybiegów jak twarde i miękkie podłoże, dostęp do wody, drzewa, krzaki.

Źródło: http://www.torun.schronisko.net


© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski