Młyn Richtera
03.05.2010
OPIS MIEJSCA
Dawny młyn Leopolda Richtera. Niegdyś jeden z największych parowych młynów zbożowych. Został wybudowany w latach 80. XIX wieku, rozbudowywano go w 1909, 1916 r. oraz 20-leciu międzywojennym. W chwili obecnej budynek jest w stanie grożącym zawaleniem.

Przyszłościowo (prawdopodobnie od 2011 roku) ma zostać przekształcony w Toruński Inkubator Technologiczny oraz Centrum Nowoczesności. Inkubator ma łączyć biznes z sektorem badawczo-rozwojowym oraz nauką, ma wspierać tworzenie małych firm technologicznych, pomagać im logistycznie, technicznie a także wspierać je od strony marketingowej.

Młyn był pierwszym tego typu budynkiem w toruńskiej dzielnicy mokre. Wybudował go w XIX wieku Gustav Regitz. Jednak jego firma znalazła się na skraju bankructwa, więc na części gruntów młyn parowy pobudował inny toruński przedsiębiorca Gustav Gerson. Od niego młyny zakupił i rozbudował warszawiak Leopold Richter. W 1941 roku część budynku strawił pożar. Wówczas Niemcy dobudowali do kompleksu nowy młyn żytni z charakterystyczną bryłą nawiązującą do toruńskiego gotyku.
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski