Park Bydgoski - Błonia zimą
22.02.2010
OPIS MIEJSCA
Od nadwiślańskich błoni ciągnących się przez kilka kilometrów wzdłuż Wisły. Niektórzy używają zamiennie nazw Kępa Wiesego - od nazwiska geografa opisującego Wisłę w XIX wieku, oraz Martwa Wisła lub Martówka, od nazwy "martwa Wisła" - oznaczającej zamknięty akwen, starorzecze, odcięty od prądu rzeki.

Osiedle jest częścią dzielnicy Bydgoskie Przedmieście. Typowo rekreacyjny, z boiskami, placami zabaw, miejscami piknikowymi oraz na ognisko, jeziorem, lasem, mostkiem, plażami. Zwana także Kępą Wiesego.
Od północy graniczy z Parkiem Miejskim - pełnym zieleni, tras spacerowych, ławeczek, pomników, toru saneczkowego, z fontannami, sadzawką z domkiem łabędzi, kościołem Michała Archanioła. Od południa rzeka Wisła, od 736 do 738 km.

źródło: www.wikipedia.org.pl
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski