Ratusz Staromiejski - część północna
15.04.2009
OPIS MIEJSCA
Ratusz Staromiejski powstał w 1393 r. w następstwie połączenia w jedną budowlę narastającej od XIII w. zabudowy Rynku. Pierwotnie tworzyły go – dom kupiecki, sukiennice, kramy, ławy chlebowe, wieża, sala sądowa, waga i pierwszy ratusz. Na początku XVII w. Antoni van Opbergen dodał Ratuszowi trzecią kondygnację, wieżyczki w narożnikach i szczyty na osiach fasad. Wyposażono też bardzo bogato wnętrze budynku.

Ratusz - symbol samorządności i bogactwa miasta hanzeatyckiego – był też miejscem obrad sejmu polskiego, a także spotkań dyplomatycznych z udziałem koronowanych głów państw ówczesnej Europy.

W XVIII w. jeszcze raz zmodernizowano Ratusz, odbudowując go ze zniszczeń po oblężeniu szwedzkim.

Dziś, w pomieszczeniach Ratusza Staromiejskiego, znajduje się Muzeum Okręgowe, z unikalną kolekcją sztuki gotyckiej, rzemiosła artystycznego, skarbami złotnictwa, galerią malarstwa polskiego i słynną Salą Królewską. Gorąco zachęcamy do zwiedzenia tego Muzeum!
Niegdyś na dziedzińcu Ratusza stał, powstały w 1914 r., pomnik-fontanna Flisaka, przypominając o szlaku wiślanym, który przebiegał przez Toruń, a także o pladze żab z którymi miasto dość długo się borykało. Dziś Flisak, wraz ze swymi żabami, stoi poza murami Ratusza, po jego lewej stronie, przy dawnych sukiennicach, między Ratuszem a Kościołem oo. Jezuitów p.w. Ducha Świętego.

źródło: Toruń. Miniprzewodnik, red. Justyna Gierszewska, wyd. VIA.
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski