Ruiny Zamku Krzyżackiego - Gdanisko
27.02.2010
OPIS MIEJSCA
Wieża ustępowa (pełniąca funkcję latryny). Występowała w zamkach średniowiecznych (przede wszystkim krzyżackich). Budowano ją w znacznej odległości od murów zamku i połączona była z nim długim, biegnącym na wysokości pierwszego piętra, gankiem. Ganek, określany też galerią, miał formę krytego przejścia wspartego na arkadach). Gdanisko budowano tak, by wszystkie nieczystości ze znajdujących się w nim szaletów spadały do fosy. Było włączone w system obronny zamku, w niektórych przypadkach spełniając rolę dodatkowej wieży, wysuniętej przed obwód obronny i wspomagającej obronę ze strony najbardziej wystawionej na atak.
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski