Schron Baterii Skrzydłowej (B-60)
22.08.2010
OPIS MIEJSCA
Dwupoziomowy schron amunicyjny lewej baterii skrzydłowej Fortu I.
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski