Schron Baterii Skrzyd‚łowej (B-63)
22.08.2010
OPIS MIEJSCA
Schron prawej baterii skrzyd‚owej Fortu I (B-63). Czterokomorowy (skrajne komory amunicyjne, środkowe dla za‚ogi), jednokondygnacyjny, służył‚ jako pomieszczenie zał‚ogi i magazyn amunicji dolnego tarasu baterii.
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski