Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
24.09.2009
OPIS MIEJSCA
Jeden z 15. wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Wydział kształci na kierunku chemia w zakresie sześciu specjalności:
- Chemia
- Chemia Środowiska
- Chemia z Elementami Informatyki Stosowanej (tylko studia I stopnia)
- Chemia Polimerów
- Chemia z Elementami Marketingu i Zarządzania (tylko studia I stopnia)
- Nauczanie Chemii i Biologii (tylko studia I stopnia)

Istnieje także Studium Doktoranckim (studia III stopnia) na Wydziale Chemii.
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski