Zoo - Rysie
09.11.2009
OPIS MIEJSCA
Gatunek lądowego ssaka drapieżnego z rodziny kotowatych, największy z rysi (Lynx). Występuje w Europie i Azji. Poza kotem domowym, ryś i żbik są jedynymi występującymi w Polsce przedstawicielami kotowatych.

Ryś jest też jednym z największych drapieżników Europy. Został opisany naukowo przez Karola Linneusza w 1758 roku pod nazwą Felis lynx. W Polsce jest zwierzęciem rzadkim i chronionym. Badaniem populacji rysia w Polsce zajmuje się Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk i Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Rysie można spotkać w Toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym.
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski