Pomnik Polskich Artylerzystów
11.10.2009
OPIS MIEJSCA
Zespół pomnikowy odsłonięty 12 października 1980 na placu Zwycięstwa, uzupełniony w 1993 o tablicę pamiątkową Oficerskiej Szkoły Artylerii.

W pierwotnych planach władz Torunia pomnik upamiętniający polskich artylerzystów miał stanąć na Placu Artylerii Polskiej, gdzie ostatecznie umieszczono jedynie dwie poniemieckie armaty. Wzniesienie monumentu na nowym miejscu było wspólną inicjatywą Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa. Budowa była również finansowana z datków osób prywatnych.

Pomnik wykonał rzeźbiarz Franciszek Duszenko z Gdańska. Składa się on z rzeźby z brązu przedstawiającej nadnaturalnej wielkości głowy czterech żołnierzy, umieszczone na postumencie o nieregularnym kształcie. Obok niego w osobnych kamiennych blokach wyrzeźbione zostały różne elementy dział i armat. Ostatnim elementem całości jest rzeźbiony znicz wykonany z fragmentu pocisku artyleryjskiego. Przed pomnikiem, na płytach, znajduje się napis WIECZNA CHWAŁA POLSKIM ARTYLERZYSTOM. Z okazji wzniesienia monumentu został wydany pamiątkowy medal.

W 1993 do pomnika została dołączona tablica upamiętniająca 70 lat istnienia w Toruniu Oficerskiej Szkoły Artylerii. Przed pomnikiem odbywały się co roku promocje oficerskie jej absolwentów.

Źródło: http://wikipedia.org
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski