Schron piechoty I-1 (B-59)
22.08.2010
OPIS MIEJSCA
Schron piechoty - typ toruński, z latryną z prawej strony.
Wiosną 2015 roku, z polecenia właściciela, obiekt zamurowano.
© 2009 - 2024 Wykonanie Michał Rygielski
© 2009 - 2024 Michał Rygielski